top of page
Pg etikett logo

0411 85 205

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

GDPR 

PG etikett behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Här hittar du vår policy som förklarar vilka uppgifter vi samlar in, vem som har tillgång till dem, hur och hur länge vi sparar dem. 

 

Personuppgifter vi samlar in 

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Det kan vara ditt namn eller personnummer, men även bilder eller ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, till exempel IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till dig som fysisk person. 

PG etikett samlar in uppgifter från dig när du kontaktar oss via telefon, skickar e-post, begär offert som ny kund eller på annat sätt interagerar med oss. 

 

Inhämtning av personuppgifter 

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina beställningar, kan vi också komma att samla in personuppgifter från en så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 

  • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. 

 

Det här använder vi personuppgifterna till 

Vårt huvudsakliga syfte när vi behandlar personuppgifter är för att:  

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp, fakturering och liknande. 

  • Möjliggöra kundservice och rådgivning. 

  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. 

  • Fullgöra avtal med underleverantörer till oss. 

  • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. 

  • För att genomföra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och sammanställa statistik. 

  • För att kunna marknadsföra oss till dig. 

  • För rekrytering. 

Rättsliga grunder till behandling av personuppgifter 

Insamling av dina personuppgifter krävs för att PG etikett ska kunna leverera tjänster och produkter och för att fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Genom godkännande av orderbekräftelse fullgör kunden köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden samt rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. 

Lagstadgade krav på lagring i till exempel bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara viss information i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är till exempel obetalda skulder. 

 

Ansvaret för personuppgifterna 

PG etikett är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad gällande lagstiftning säger. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. 

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer blir då personuppgiftsbiträden.  

PG etikett har inte rätt att sälja eller lämna vidare personuppgifter, men personuppgifterna kan komma att delas med eventuella personuppgiftsbiträden. Vi ansvarar då för att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal för att försäkra att underleverantören behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 

 

Var och hur länge vi lagrar dina uppgifter 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU. 

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 

 

Begär ut information eller lämna klagomål 

Som kund har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos PG etikett. Om det skulle vara något fel i dina uppgifter kan du begära att få dem rättade genom att kontakta oss. 

Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

Om cookies 

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. I din webbläsare kan du själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. 

PG etikett använder en cookie kopplad till Google Analytics. Cookien låter oss samla in besöksstatistik på vår hemsida. Detta innebär att vi behandlar information om besökaren är ny eller återkommande, vilka sidor som besökts, vilka operativsystem som använts, geografisk information och annan liknande data. 

 

Kontakta oss 

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, kontakta oss via telefon eller e-post. 

Kontaktperson:  Lina Grundström

Telefonnummer:  0708-852 502

E-post:  lina@pgetikett.se

bottom of page