top of page
Pg etikett logo

0411 85 205

Jonas Brandt Kronqvist

Hemligheten bakom en riktigt bra etikett

Att omsätta en design till en etikett som är beständig, klarar produktionsband och motsvarar alla estetiska förväntningar är långt ifrån en omöjlighet. Tryckare Jonas Brandt Kronqvist berättar om en process som präglas av erfarenhet kring hur olika material fungerar med olika färger, men också av känsla.

Från digitalt och flexo till screen, foliering och prägling

Med bakgrund inom den mer mekaniska trycktekniken flexo, har Jonas erfarenhet av vad som kan gå fel var och hur man löser det – en kunskap som blev än mer värdefull när han 2020 gick över till att arbeta med screentryck.

- Maskinen jag kör nu är utrustad med flera verk för att hantera stans, färg och foliering på samma linje. Fler processer är datorstyrda i screentryck än i flexo, och det är helt klart en fördel att kunna de mekaniska teknikerna när man ska förstå vilken information datorn behöver, säger Jonas.

Rätt inställningar och noggrannhet är nyckeln?

- Ja det är väl en stor del. Ett tränat öga hjälper när du ska avgöra hur mycket maskinen ska dra fram materialet. Passningen mellan tre färger, eller två färger och en lack, måste bli exakt. Minsta misstag syns direkt. Det är viktigt att inte slarva, skrattar Jonas.

De riktigt svåra uppdragen

När kunder efterfrågar tryck av en vild design, då är det den utforskande noggrannheten som behövs igen.

- Vi testar mycket själva i tryckeriet och har en bra dialog med våra leverantörer för att ta reda på vad våra olika färger och material har för möjligheter och begränsningar. Ett exempel är etiketten till Vasa 1628, där behövde vi upptäcka nya lösningar för att nå rätt slutresultat. Men det gick, och nu är den etiketten extra rolig att trycka!

Att få färg och underlag att jobba ihop

Förmåga att hantera många olika moment samtidigt, kunskap om hur olika material funkar med olika färger och så ett gott mått känsla. Alla är saker som krävs för ett bra tryckerihantverk om du frågar Jonas.

- Etiketter i läder tar emot färger på ett helt annat sätt än papper. Egenskaper som ljusbeständighet behöver också anpassas efter underlaget. Och beroende på underlagets tjocklek, uppsugningsförmåga och struktur du har måste du justera färgapplicering och tryckhastighet. Det är lite som ett abstrakt pussel, säger han.

Så vad är den hemliga ingrediensen för en riktigt bra etikett?

- När du har all kunskap och erfarenhet, sen gäller bara tålamod. Tålamod är vad riktigt bra etiketter kräver allra mest, avslutar Jonas.

bottom of page